fbpx

Czy moja działka może zostać zajęta pod cmentarz?

  • 4 tygodnie temu
  • Blog
  • 0
fot. Tommy Woodard

fot. Tommy Wodard, domena publiczna

 

1 listopada to czas odwiedzin miejsc szczególnych, jakimi są cmentarze. Abstrahując od powodu odwiedzin tych miejsc, spojrzymy na nekropolie z perspektywy obrotu nieruchomościami. Działka przewidziana pod cmentarz może być powodem zmartwień dla jej właściciela, jednak, by powstało nowe miejsce pochówku zmarłych, gmina musi spełnić szereg wymogów.

Czym jest cmentarz i gdzie może powstać?

Cmentarz to teren na którym w sposób zorganizowany dokonuje się pochówku ludzkich zwłok, szczątków czy popiołów. Ze względu na fakt, że zakopywane w ziemi są ludzkie ciała, nekropolie muszą spełniać szereg wymogów sanitarnych. Przede wszystkim cmentarze lokalizuje się na ustronnych miejscach, najczęściej na peryferiach miejscowości. Najlepiej, by powstawały stosunkowo blisko sieci komunikacyjnej (drogi, chodniki), na wzniesieniu, by teren ten nie uległ podtopieniu, a woda opadowa mogła łatwo spływać. Należy także znaleźć takie miejsce, by wiatry nie wiały w kierunku zabudowy mieszkaniowej.

Cmentarz w pobliżu domów

W przypadku, gdy nie można zlokalizować cmentarza z dala od domów, przepisy ustalają jego minimalną odległość od zabudowań.

Odległość minimum 150 m należy zachować w przypadku:

  • zabudowań mieszkalnych
  • zakładów produkujących żywność, przechowujących żywność lub organizujące zbiorowe żywienie
  • ujęć wody (źródła, studnie), z których pobiera się wodę do picia i celów gospodarczych

Dystans 150 m może być zmniejszony do 50 m, gdy:

  • wspominany teren od 50 do 150 m posiada sieć wodociągową
  • wszystkie budynki położone na tym obszarze są podłączone do sieci.

Wyjątkiem jest zbiornik wodny, na przykład sztuczne jezioro przy zaporze wodnej, z którego pobiera się wodę do picia i do celów gospodarczych- w tym wypadku odległość od nekropolii musi wynosić co najmniej 500 m.

Cmentarz w miejscowym planie

Spośród kilku rodzajów cmentarzy dominują jego dwa rodzaje: komunalne (tworzone przez gminy) i związków wyznaniowych, głównie parafialne. Cmentarze można zakładać w miejscach jasno określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działki przewidziane na pochówek zmarłych oznacza się w planie jako tereny zielone- ZC. Przy projektowaniu miejsca na pochówek zmarłych władze gminy stosują się do wspomnianych wytycznych. W przypadku braku takowego planu, władze gmina stosuje się do studium planu zagospodarowania przestrzennego lub innych aktów organizujących zagospodarowanie przestrzenne.

Jeżeli gmina nie posiada planu ani innych dokumentów organizujących ład przestrzenny, powstanie cmentarza będzie niemożliwe. W tej sytuacji jednak funkcje cmentarzy komunalnych pełnią nekropolie związków wyznaniowych. Są to przede wszystkim cmentarze parafialne, znajdujące się niemal w każdej miejscowości.

 

Moja działka została przeznaczona w planie na cmentarz- co mogę zrobić?

Projektowane cmentarze muszą posiadać strefę ochronną, okalającą cmentarz. Oznacza to, że właściciele działek objętych strefą ochronną znajdą się w dość kłopotliwym położeniu. Budowa w strefie ochronnej jest zakazana, posiadacze działek w odległości od 50 do 150 m z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej mogą starać się o pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy, jednak otrzymanie pozytywnej decyzji  graniczy z cudem. Właściciele działek przy cmentarzach lub miejscach planowanych na pochówek zmarłych mogą wystąpić do gminy o zapłatę odszkodowania lub wykupienie działki pod warunkiem, gdy poprzednia wersja miejscowego planu przewidywała na danej działce możliwość zabudowy.

Cmentarz od lat jest nieużywany- czy można kupić taką działkę?

Użycie cmentarza na inne cele może nastąpić po jego zamknięciu i gdy od ostatniego pochówku minęło 40 lat. Miejscowy plan powinien przewidywać inne przeznaczenie nieczynnego cmentarza. Nieruchomość taką można nabywać, jednak warunkiem użytkowania takich działek jest przeniesienie pozostających zwłok na inny cmentarz i zachowanie zabytkowych obiektów- wszystko na koszt nowego nabywcy.

Mam działkę w odludnym miejscu- czy mam obawiać się zabrania jej pod cmentarz?

Działka pod cmentarz musi spełniać wiele wymagać sanitarnych. Chodzi przede wszystkim o wpływ na zdrowie ludzi. Nawet jeżeli posiadamy działkę w odludnym miejscu, do przeznaczenia jej  na nekropolię jeszcze daleka droga. Inaczej sprawa wygląda z działkami w sąsiedztwie istniejącego już cmentarza. Istnieje możliwość, że lokalne władze rozszerzą jego granicę. Każdy wypadek wygląda jednak inaczej, zawsze trzeba wziąć pod uwagę lokalne przepisy i plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Dołącz do dyskusji

osiemnaście − trzy =

Porównaj oferty

Porównaj