fbpx

Zawrotne ceny drewna- skąd się biorą?

zawrotne ceny drewna

Przez ostatnie miesiące obserwujemy wzrost cen niemal każdego artykułu. Szczególnie dotkliwe dla naszych portfeli są podwyżki materiałów budowlanych. W czasie pandemii budowaliśmy i remontowaliśmy na potęgę. Wysoki popyt oraz globalne przerwy łańcuchów dostaw spowodowały, że towarów budowlanych zaczęło brakować. Niedobór podaży materiałów wobec olbrzymiego popytu wywindował ceny niemal każdego artykułu służącego do wzniesienia własnego domu. Wśród 3 materiałów, które najbardziej podrożały w ostatnich miesiącach, jest płyta OSB.

Płyta OSB to bardzo popularnym materiał wykończeniowy. Pozwala na szybkie i proste wznoszenie ścian, konstruowanie podłóg, sufitów, zadaszeń. Przez ostatnie miesiące cena płyt z drewnianych wiórów została wywindowana do niemal absurdalnych poziomów. W porównaniu z okresem przedpandemicznym możemy mówić o wzroście o kilkaset procent. Taki skok cen jest dużym ciosem dla każdego, kto buduje dom czy dokonuje remontu. Próby zamiany płyt OSB na np. konstrukcje z desek niewiele dadzą, spore podwyżki dotyczą drewna ogólnie jako materiału budowlanego. Jeszcze 2 lata temu metr sześcienny desek świerkowych można było kupić za ok. 1 tys. zł, obecnie to kosz ok. 3 tys. zł. Średnie ceny materiałów drewnianych wykorzystywanych w budownictwie wzrosły o 200-300%.

Co powoduje tak wysokie ceny materiału? Wydać się może, że jest to produkt najbardziej naturalny i najłatwiej dostępny spośród wszystkich wykorzystywanych w budownictwie. Polska jest krajem o dużym zalesieniu, o braku tego surowca nie możemy mówić. Chociaż lasów (przynajmniej w Polsce) nie spotkał żaden znaczący kataklizm, ceny drewna pną się do góry podobnie jak innych materiałów budowlanych. Na tę sytuację składa się kilka czynników, zarówno gospodarczych jak i politycznych.

Nie tylko drewno. Dlaczego materiały budowlane są tak drogie? [czytaj]

1. Skutki pandemii

Należy zacząć od wpływu pandemii na globalną gospodarkę. Jeszcze w 2019 mieliśmy do czynienia z nadprodukcją drewna. Podaż była na tyle duża, że ceny tego surowca na całym świecie były na niskim poziomie. Wobec tego tartaki zaplanowały mniejszą produkcję w roku 2020. W tym okresie cały świat wprowadzał obostrzenia sanitarne, ludzie zamknięci w domach zaczęli je remontować. To spowodowało znaczy wzrost popytu na drewno, wykorzystywane nie tylko do produkcji płyt OSB, ale także mebli czy okien. Złe zaplanowanie wycinki tego surowca razem ze skokiem popytu spowodowały bańkę zamówień. Najwięksi producenci przyjmowali zamówienia, nie dysponując odpowiednią ilością materiałów, popyt nie napotkał zatem żadnego hamulca.

2. Polityka Lasów Państwowych

Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost cen drewna są decyzje polskich Lasów Państwowych. W roku 2022 Lasy Państwowe zmieniły ilość, jaką zakupić mogą krajowi producenci. Dotychczas 80% wydobywanego drewna było sprzedawane stałym kontrahentom (którzy mieli w LP tzw. “historię zakupów”). Pozostałe 20% sprzedawano na drodze aukcji, każdy podmiot, w tym zagraniczny, mógł kupić drewno po wylicytowanej cenie. Lasy Państwowe pokrywały 90% zapotrzebowania rodzimego rynku. Obecnie LP zmieniły zasadę sprzedaży. Teraz 70% jest sprzedawane stałym, polskim podmiotom, a 30% przeznaczono na sprzedaż aukcyjną. Mniejsza dostępność drewna powoduje, że polskie firmy muszą albo licytować surowiec, albo szukać go zagranicą. Przy zakupie poprzez licytację kupować drewno mogą podmioty zagraniczne, które mają większe możliwości finansowe. Fakt ten wpływa na podwyżki cen drewna na polskim rynku, gdyż za brakujący towar polskie firmy muszą zapłacić więcej.

Polityka Lasów Państwowych względem produkcji drewna jest przeciwna wobec tej stosowanej przez naszych sąsiadów. Kraje europejskie chcą, by więcej omawianego surowca pozostało na ich lokalnych rynkach. Mniej drewna przeznaczają na eksport. Mniejsza ilość surowca na rynku powoduje, że jego cena automatycznie rośnie.

3. Najwięksi producenci nie eksportują drewna

Na tak wysokie ceny drewna ma również wpływ wojna ukraińsko- rosyjska. Rosja i Ukraina są czołowymi eksporterami drewna surowego w Europie. Z ogarniętej wojną Ukrainy w tym roku dotrze ok. 25% tego, co w poprzednim roku, eksport z Rosji zablokowano po nałożeniu sankcji. Inni producenci w Europie wolą sprzedawać swój towar na Daleki Wschód lub za Ocean. Chiny, USA, Kanada (najwięksi producenci) nie są w stanie zaspokoić własnego zapotrzebowania na drewno i muszą je sprowadzać z innych krajów. Oferują oni lepsze ceny, niż np. polskie firmy, toteż drewno jest sprzedawane poza Europę.

4. Poza gospodarką- przyroda

Na ilość dostępnego drewna wpływ mają również sama przyroda. Powodzie czy susze wywołane zmianami klimatu mogą zmniejszać ilość surowca zdatnego do zastosowania w budownictwie. Polskie lasy z kolei mają swój problem, w postaci działania pasożytów drzew, głównie kornika. Brak reagowania w porę na działalność tego szkodnika może doprowadzać do zniszczenia sporych połaci lasów (przykład znacznych terenów leśnych w Tatrach). Znaczna część wydobytego na terenie działania kornika drewna nadaje się tylko na opał.

Dołącz do dyskusji

4 + 17 =

Porównaj oferty

Porównaj