fbpx

Działka pod inwestycje w Łopusznej

 • 6 250 000 zł

Szczegóły

Zaktualizowano na 7 września, 2023 w 11:28 am
 • Cena: 6 250 000 zł
 • Powierzchnia terenu: 19337 m²
 • Typ nieruchomości: Działki
 • Stan nieruchomości: Sprzedaż

Opis

Perspektywiczna działka z widokiem na góry, idealna pod inwestycję komercyjną dzięki atrakcyjnemu otoczeniu przyrodniczemu, zachęcająca do stworzenia nowych usług lub obiektów w turystycznej lokalizacji.

Lokalizacja: Łopuszna
Nr ewid. działki: 77/51 (na Geoportalu widnieje 77/11)
Powierzchnia działki: 19337 m2
Dojazd do działki: bezpośrednio z drogi Wojewódzkiej 969 łączącej Nowy Targ z Starym Sączem
Media: prąd, światłowód, kanalizacja i studnia na działce
Działka płaska, 80 m szerokości wzdłuż drogi Wojewódzkiej
Na działce posadowiony jest dom o pow. całk. ok. 270 m2 dzięki czemu nie trzeba się starać o przyłącze prądu.

Cena: 6 250 000 zł

Działka w ok. 96 procentach objęta planem zagospodarowania przestrzennego symbolem 12B.MN1, w pozostałych ok. 4 procentach rolna.
Poniżej zapisy z uchwały Gminy:

& 16
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 12A.MN1, 12A.MN5, 12A.MN7-12A.MN9, 12B.MN1-12B.MN4, 12B.MN6.

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość lokalizacji:
1) gospodarstw agroturystycznych;
2) budynków inwentarskich;
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) pojedynczych obiektów i urządzeń usług wbudowanych lub wolnostojących, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 4; 5) niewydzielonych w planie dojazdów i zatok postojowych oraz parkingów.
4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji;
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% terenu inwestycji;
3) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% terenu inwestycji; z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie obowiązuje w stosunku do gospodarstw agroturystycznych;
4) uciążliwość, związana z lokalizacją urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, a emisje nie mogą przekraczać obowiązujących standardów jakości środowiska;
5) w terenach, które występują w zasięgu wyznaczonej strefy zwartego zainwestowania dopuszcza się zwiększenie wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu 0 20%;
6) dostosowanie obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
(…)
11) dla wprowadzanej nowej zabudowy i budynków przebudowywanych oraz zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi:
a) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż:   700m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym,
600m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym,
b) szerokość działek budowlanych nie może być mniejsza niż:
16m dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym,
1 lm dla realizacji budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym,
(…)
d) zakaz zabudowy szeregowej, z zastrzeżeniem &4 ust. 1 pkt 19,
e) wysokość nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie może przekraczać 13m; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 13m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości,
f) obowiązują ustalenie dotyczące realizacji formy i pokrycia dachów wg &11 ;
12) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działki, zgodnie ze wskaźnikiem określonym
5. Obowiązuje spełnienie wymogów wynikających z zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Łopuszna, gm. Nowy Targ, ok. 8 km od Nowego Targu.

Wynagrodzenie Biura pokrywa wyłącznie Sprzedający.

Zapraszam!
Monika Łaś
793 915 799
monika.las@start-nieruchomosci.pl

START Biuro Nieruchomości
Szaflarska 99C, 34-400 Nowy Targ

Adres

 • Adres Podhalańska
 • Miasto Łopuszna

Informacje kontaktowe

Zobacz listę

Zapytaj o tę nieruchomość

  Porównaj oferty

  Porównaj
  Monika Łaś
  • Monika Łaś