fbpx

Działka pod budynki mieszkalne i usługi komercyjne

 • 415 000 zł
Sprzedaż

Działka pod budynki mieszkalne i usługi komercyjne

 • 415 000 zł

Szczegóły

Zaktualizowano na 26 lipca, 2022 w 3:15 pm
 • Cena: 415 000 zł
 • Powierzchnia terenu: 2050 m²
 • Typ nieruchomości: Działki
 • Stan nieruchomości: Sprzedaż

Opis

Na sprzedaż działka budowlana o nr ewid. 5389/1 położona w miejscowości Klikuszowa, położonej 5 km od Nowego Targu. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 35×57 m.  Powierzchnia działki wynosi 2050 m2. Nieruchomość położona jest na południowym, dobrze nasłonecznionym stoku.

Dojazd do działki: służebność po działkach nr 5333, 5332 (zaznaczona na mapie kolorem czerwonym).
Działka powstanie po geodezyjnym wydzieleniu z większej nieruchomości.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowy Targ:

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone na rysunku planu symbolem (…)MRj3.1(…), podstawowe ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą budynki mieszkalne, garażowe, gospodarcze.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 3674 1) zabudowę zagrodową istniejącą;
2) gospodarstwa agroturystyczne;
3) usługi komercyjne realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalnym lub usługi wolnostojące;
4) zieleń urządzoną;
5) zieleń nieurządzoną;
6) obiekty upraw ogrodniczych (typu szklarnie, pieczarkarnie).

4. Jako warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%;
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 40%;
3) intensywność zabudowy – – 0.01 do 1.2; 4) wysokość budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu do 13m.
W przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza 13m, ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości;

Cena: 415 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji.
Monika Łaś
tel: 793 915 799
Start Biuro Nieruchomości
ul. Szaflarska 99C, 34-400 Nowy Targ
nr licencji zawodowej: 27507

Adres

 • Miasto Klikuszowa

Informacje kontaktowe

Zobacz listę

Zapytaj o tę nieruchomość

  Podobne oferty

  Porównaj oferty

  Porównaj
  Szukaj
  Przedział cenowy Od Do
  Monika Łaś
  • Monika Łaś