fbpx

Nie możesz sprzedać działki? Jest na to sposób

sprzedaj dzialke

Otrzymaliśmy w spadku dużą działkę rolną, miejscowego planu nie ma, jest szansa na odrolnienie i wybudowanie np. domu. Jest tylko jeden problem. Na ofertę sprzedaży nikt nie odpowiada. Jedna obniżka ceny, druga, nadal nic. Czekamy miesiąc, dwa, rok, a telefon nadal milczy. Gdzie może być problem? Nawet jeśli od strony technicznej i prawnej wszystko jest w porządku, sporych rozmiarów nieruchomości mogą okazać się trudne do sprzedania, zwłaszcza gdy charakter i lokalizacja nieruchomości nie pozwalają na postawienie dużych budynków.

Często rozwiązaniem będzie podział jednej, wielkiej nieruchomości na kilka mniejszych i sprzedawanie ich osobno. Sprzedaż kilku działek po kilka arów rokuje większe szanse powodzenia niż sprzedaż jednej działki o powierzchni kilkunastu- kilkudziesięciu arów. Oczywiście, może ktoś mieć fantazję posiadania olbrzymiego ogrodu, ale znalezienie takiej osoby może okazać się bardzo trudne.

Na samym początku należy sprawdzić w miejscowym planie bądź w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy podział nieruchomości jest możliwy. Najłatwiejszą sytuację mają posiadacze nieruchomości na terenach nieobjętych MPZP. W przypadku posiadania działki na terenie objętym miejscowym planem podział będzie utrudniony, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek lub z urzędu. W omawianym wypadku będziemy mieć do czynienia z tą pierwszą opcją. Wniosek składa się do wójta gminy, na terenie której leży dzielona działka. Musi on zawierać:
-potwierdzenie prawa własności do działki np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej
-wypis z ewidencji gruntów i budynków
-kopię mapy katastralnej obejmującej dzieloną nieruchomość
-decyzję o warunkach zabudowy (gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
-wstępny projekt podziału na mapie zasadniczej (wydają go Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
-cel dokonywanego podziału nieruchomości

sprzedaj dzialke 1
Koszt podziału działki na dwie mniejsze to ok. 3000 zł. Dzielenie na większą liczbę działek to konieczność dopłaty kilkuset złotych od każdej działki.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonują oceny merytorycznej wniosku (czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty) oraz ocenia zgodność projektu z miejscowym planem (o ile jest) i innymi przepisami szczegółowym, które obowiązują na terenie gminy. Jeżeli ocena jest pozytywna, wójt wydaje decyzję dotyczącą podziału nieruchomości, która jest podstawą do wprowadzenia zmian w m.in. księdze wieczystej.

Warto pamiętać, kiedy podział nieruchomości nie będzie możliwy. Nie wolno dzielić nieruchomości, kiedy nie ma dostępu do drogi publicznej. W tym wypadku oprócz bezpośredniego dostępu wystarczy również istnienie drogi wewnętrznej po sąsiednich działkach na mocy służebności przejazdu lub posiadanie udziału w prawie w drodze wewnętrznej.

Obecnym trendem w nabywaniu nieruchomości pod budowę domu jest poszukiwanie stosunkowo niewielkich działek. Wiąże się to z innym trendem, polegającym na zmniejszaniu powierzchni nowo powstających domów. Z drugiej strony odpowiednio mniejsza powierzchnia nieruchomości automatycznie zmniejsza cenę, przez co większa część społeczeństwa może przyspieszyć decyzję o nabyciu własnego domu. Zakup dużych działek z myślą o np. sporym ogrodzie jest coraz rzadszy. Wobec tego sprzedający dużą nieruchomość mogą napotykać na coraz większe trudności w sprzedaży działki.

Dołącz do dyskusji

20 + 10 =

Porównaj oferty

Porównaj