fbpx

Jak wynajmować uchodźcom? Praktyczne porady

wynajem uchodzcom

Mija już kolejny tydzień od rozpoczęcia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Plan błyskawicznego zajęcia kraju przez Moskwę nie powiódł się, krótka w zamierzeniu akcja przerodziła się w krwawą i wyniszczającą wojnę. Zdaniem wielu ekspertów atakowanie cywili i obiektów niewojskowych przez rosyjskie wojska ma doprowadzić do jak największej imigracji Ukraińców do sąsiednich państw, głównie do Polski. Abstrahując od dyskusji geopolityków, mamy do czynienia z nową sytuacją- tłumami uchodźców, których liczba może sięgnąć kilku milionów. Polacy spontanicznie zaangażowali się w pomoc uciekającym przed wojną. Starają się zapewnić uchodźcom z Ukrainy podstawową potrzebę, której zostali pozbawieni- dach nad głową.

Wielu posiadaczy domów czy mieszkań udostępniło swoje nieruchomości uciekającym Ukraińcom. “Szok” wywołany wojną i związane z nim zamieszanie po kilkunastu dniach zdają się opadać. Dlatego też coraz więcej osób zaczyna stawiać pytania odnośnie formalnych aspektów udostępniania mieszkań uchodźcom. Wokół tej kwestii pojawia się szereg wątpliwości, podsycanych dodatkowo przez tzw. fake newsy.

Najem uchodźcy niczym nie różni się od najmu obywatelowi polskiemu. Osoba posiadająca status uchodźcy przebywa legalnie w Polsce, ma więc prawa do zawierania umów najmu. Umowa najmu dla uchodźcy formalnie niczym nie różni się od umowy najmu dla osoby mieszkającej w Polsce, należy jednak dopilnować, by postanowienia umowy były w pełni zrozumiałe dla wynajmującego. W przypadku wynajmujących nie posługujących się językiem polskim należy sporządzić umowę dwujęzyczną- w języku zrozumiałym dla podpisującego umowę. Wiąże się to z koniecznością skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Można zawrzeć umowę w języku zrozumiałym dla dwóch stron, np. po angielsku. Należy pamiętać, że umowa musi być też zawarta w języku polskim, wtedy ewentualne roszczenia rozstrzyga sąd polski.

wynajem uchodzcom 1

Wątpliwości budzi również rodzaj umowy, którą przyjmujący pod dach uchodźców chcą z nimi zawrzeć. Zwykła umowa najmu zawierana jest na czas określony bądź nieokreślony. Mają do nich zastosowanie wszystkie regulacje dotyczące ochrony praw lokatorów.

Wobec wielu niepewności lepszym rozwiązaniem wydaje się być umowa najmu krótkoterminowego, który gwarantuje możliwość usunięcia najemcy zwlekającego z czynszem bądź niechcącego opuścić mieszkanie bez “wyrzucenia na bruk” najemcy. Najem okazjonalny gwarantował by nam odzyskanie mieszkania przy problematycznych najemcach w normalnym stanie funkcjonowania państwa. Nadal obowiązują przepisy pandemiczne, zakazujące eksmisji lokatora. Samo postępowanie egzekucyjne obowiązuje, jednak nie wolno podejmować przez komorników czynności egzekucyjnych.

Kolejne wątpliwości dotyczą kwestii finansowych przy wynajmowaniu mieszkań uchodźcom. Wielu po prostu obawia się, że ktoś może wykorzystać zamieszanie wynikłe z wojny, by celowo uchylić się od opłat za lokum. W tym wypadku pewnym zabezpieczeniem może okazać się zapłata kaucji. Kaucji przy zwykłej umowie najmu może maksymalnie wynosić 12- krotność miesięcznego czynszu, a 6- krotność przy umowie najmu okazjonalnego. Kaucja jest zwracana najemcy po wygaśnięciu umowy. W przypadku zaległości w uregulowaniu czynszu bądź zniszczeń lokalu z winy najemcy kaucja jest gwarantem dla wynajmującego. Wszelkie szkody finansowe powstałe po stronie wynajmującego będą pokrywane z uiszczonej kaucji. Dodatkowo wynajmujący może uzależnić rozpoczęcie biegu umowy najmu od uprzedniej wpłaty kaucji.

Obawy wynajmujących dotyczą również mediów i opłat z nimi związanych. W razie zaprzestania płacenia czynszu przez najemcę, wynajmujący nadal będzie musiał ponosić koszty dostawy mediów. W sieci znajdziecie porady, by zobowiązać najemcę do samodzielnego zawierania umów z dostawcami mediów. Rozwiązanie to chroni wynajmującego przed dodatkowymi kosztami, jednak zawarcie umów z każdym dostawcą osobno może okazać się czasochłonne.

Wielu z nas pomyśli: jeśli ktoś nie płaci, można mu odciąć media i zmusić go do opuszczenia lokalu, bądź zapłaty. Jest to przestępstwo! Dodatkowo, na mocy nowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, kara za takie celowe odłączanie mediów została podwyższona z 3 miesięcy do 1 roku więzienia.

Wojna na Ukrainie spowodowała imigrację milionów ludzi do naszego kraju. Niestety, jest ryzyko, że tę trudną sytuację ktoś będzie chciał wykorzystać, czego obawiają się osoby udostępniające swoje mieszkania uchodźcom. Obecne regulacje prawne nie zabezpieczają w stu procentach przed nieuczciwymi najemcami. Jeżeli decydujemy się wynająć mieszkanie osobom uciekającym z Ukrainy powinniśmy dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach, których chcemy przyjąć pod swój dach. To da nam więcej pewności co do najemcy, z którym zawieramy umowę.

autor: mb

Dołącz do dyskusji

osiemnaście − 14 =

Porównaj oferty

Porównaj