fbpx
Udostępnij!

Działka budowlana w Orawce (powiat nowotarski, gmina Jabłonka)
Powierzchnia: 3947 m2
Cena: 434 000 zł
Nr ewid. 50/32, 29/1
Droga dojazdowa: gminna, asfaltowa

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w całości oznaczona symbolem UP – Usług Publicznych przez co rozumie się grunt, na którym wznoszone są budynki usług nauki, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, banki, przedszkola, kultury i wypoczynku, sportu. Dopuszcza się możliwość, w ramach uzupełnienia funkcji usług publicznych, realizacji: usług z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, funkcji mieszkaniowej.

Aneta Wodziak
tel. 603 925 925
aneta.wodziak@start-nieruchomosci.pl

KOSZTY PROWIZJI POKRYWA WŁAŚCICIE