Duża działka budowlana w spokojnej okolicy z widokiem na Tatry w miejscowości Klikuszowa

– lokalizacja: Klikuszowa

– cena: 649 000 zł

–  wielkość 3230 m2, kształt: prostokąt o szerokości 37m i długości 88m

– numery działek: 5389/1, 5332/3, 5333/3

– objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

– widok na Tatry

– bezpośredni dojazd z drogi gminnej, asfaltowej

– ukształtowanie: lekko nachylona, dobrze nasłoneczniona

-warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%;
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 40%;
3) intensywność zabudowy – – 0.01 do 1.2;
4) wysokość budynków o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu do 13m.

-przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowę zagrodową istniejącą;
2) gospodarstwa agroturystyczne;
3) usługi komercyjne realizowane jako lokale użytkowe w budynku mieszkalnym lub usługi wolnostojące;
4) zieleń urządzoną;
5) zieleń nieurządzoną;
6) obiekty upraw ogrodniczych (typu szklarnie, pieczarkarnie).

W razie jakichkolwiek pytań tel: 888 535 255.
Start Biuro Nieruchomości,
email: bartosz.las@start-nieruchomosci.pl